• CHEF COATS

பற்றி நம் நிறுவனம்

உங்கள் சமையலறையை பாணியில் ஒளிரச் செய்யுங்கள்!

CHECKEDOUT 1995 இல் நிறுவப்பட்டது மற்றும் தலைமையகம் சீனாவின் பெய்ஜிங்கில் அமைந்துள்ளது.
80 க்கும் மேற்பட்ட சிறப்புக் கடைகள் மற்றும் 100 விற்பனைக் குழுக்கள் உட்பட 50 க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளுக்கு பொருட்கள் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டுள்ளன. சீனாவில் விற்பனை அளவு NO.1 ஆகும், ஆண்டு விற்பனை 7 மில்லியனுக்கும் அதிகமானதாகும். 100 க்கும் மேற்பட்ட உள்நாட்டு கடைகள் மற்றும் 200 விநியோகஸ்தர்கள்.